25.3.2015

Bezúročná zápůjčka společnosti s ručením omezeným od jejího společníka  

Krátké shrnutí:

2013 – zvýhodnění dlužníka z bezúročné půjčky – majetkový prospěch obecně podléhal dani darovací, ale této dani nepodléhaly bezúročné půjčky od společníků

2014 – majetkový prospěch dlužníka podléhá zákonu o dani z příjmů a podle §18 odst. 2 písm. f) není předmětem daně majetkový prospěch vydlužitele  (dlužníka) při bezúročné zápůjčce

2015 – majetkový prospěch vydlužitele (dlužníka) je předmětem daně z příjmů a je osvobozen od daně pouze do limitu Kč 100.000,- podle §19b odst. 1 písm.d)

Pokud majetkový prospěch u společnosti s ručením omezeným v roce 2015 překročí částku Kč 100.000,-, jedná se o zdanitelný příjem, o kterém se neúčtuje ve výnosech, ale podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 zákona o dani z příjmů se zvyšuje základ daně na ř. 30 přiznání k dani z příjmů. Majetkovým prospěchem je obvyklá výše úroků např. výše úroků u bankovních úvěrů v místě podnikání s.r.o. z částky poskytnuté bezúročně.

V roce 2015 lze využít §23 odst. 3 písm. c) bod 8 – základ daně lze snížit o hodnotu bezúplatného příjmu, o kterou byl zvýšen základ daně podle §23 odst. 3 písm. a bod 16, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, a o bezúplatném příjmu nebylo účtováno v nákladech. Pokud je dodržena výše uvedená podmínka lze snížit základ daně v přiznání k dani z příjmů na ř. 160

Výše uvedený postup lze aplikovat nejen na bezúročnou zápůjčku, ale obecně na  bezúplatné příjmy v roce 2015 o nichž není účtováno a nejsou osvobozeny od daně nebo nejsou předmětem daně a nejde o dar poskytnutý na pořízení hmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení a které jsou použity na dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tedy například i na bezúplatný nájem

 

 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!